Uvjeti dostave

Molimo kupce da pažljivo pročitaju Opće uvjete dostave robe!

Svu naručenu robu šaljemo poštom. Fiksni iznos poštarine od 5,00 EUR vrijedi za područje Republike Hrvatske. Za dostave izvan Republike Hrvatske zaračunavamo poštarinu po cjeniku DPD-a (za zemlje Europske unije) i DHL-a (za ostatak svijeta).

Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

U slučaju da robu ne preuzmete na vrijeme, a uredno ste zaprimili obavijest o prispijeću pošiljke, snosite sve troškove vraćanja robe u Izdavačku kuću "Znaci vremena" i ponovno slanje robe za koje će Vam biti ispostavljen račun koji morate platiti prije ponovnog slanja robe.

 

Uvjeti dostave za plaćanje virmanom i općom uplatnicom

 

Vrijeme dostave započinje primitkom uplate na žiro račun Izdavačka kuća "Znaci vremena". Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem žiro računu.

Kod uplata u hrvatskim poslovnim bankama to je najčešće sljedeći radni dan, a u velikom broju slučajeva dva radna dana od dana uplate, a kod plaćanja u poslovnicama Hrvatskih pošta, minimalno dva radna dana nakon uplate.

Za uplate iz inozemstva radi se o tri do sedam dana. Za uplate iz inozemstva, kupac snosi sve bankovne troškove.

Ukoliko želite da Vam pošiljka stigne što prije za ovu vrstu plaćanja, molimo Vas pravilno popunite virman ili opću uplatnicu i obavezno upišite pravilan poziv na broj odobrenja, jer znatno može utjecati na brzinu isporuke, a uplatu izvršite u poslovnoj banci prije 12.00 sati.

Ako naručena roba nije isporučiva, Izdavačka kuća "Znaci vremena" će ponuditi kupcu drugu najsličniju robu i nakon što kupac potvrdi e-mailom da mu ponuda odgovara najranije sljedeći dan isporučit će robu kupcu prema odabranom načinu dostave. Ukoliko kupcu ponuda ne odgovara Izdavačka kuća "Znaci vremena" će izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Za povrate sredstava obavezno moramo imati sljedeće Vaše podatke:

  • Ime i prezime uplatitelja ili naziv poduzeća/obrta
  • Broj tekućeg ili žiro računa (IBAN)
  • Naziv poslovne banke kod koje se vodi navedeni račun
  • Adresu osobe vlasnika računa: Ulica i kućni broj, Grad i poštanski broj (ova adresa mora biti istovjetna adresi s osobne iskaznice vlasnika računa) ili adresu sjedišta poduzeća/obrta
  • OIB građana fizičke osobe vlasnika računa ili OIB poduzeća/obrta